About me

15202575_600759110112115_3732767998192605871_nSergi Paramès is a theologian and master’s degree in cultural and religious dialogue.  Photojournalist by the Autonomous University of Barcelona.

He combines teaching with head of photography at the music magazine La Tornada and photographer specializing in performing arts with the photojournalism reportage.

As a photojournalist developed a special interest in discovering how                                     human emotions are adapted to each society rooted in his time.

——–

Sergi Paramès és teòleg i màster en diàleg interreligiós i cultural.  Fotoperiodista per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Compagina la tasca docent amb la de cap de fotografia a la revista musical La Tornada i la de fotògraf especialitzat en arts escèniques amb el fotoperiodisme de reportatge.

Com a fotoperiodista desenvolupa un interés especial en descobrir com les emocions humanes s’adapten a cada societat arrelada al seu temps.

Allò que transmet és el que cal veure enfocat.